Blog archief

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2022 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2022 inzien. U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2022 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuws

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2021 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2021 inzien. U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2021 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuws

25% korting op de maandkosten

25% korting op de maandkosten wanneer meerdere ZIEN deelnemers gevestigd zijn op een uniek kadastraal adres. DELTA heeft op verzoek van het bestuur van stichting ZIEN een addendum op de overeenkomst ‘Deelnemer Stichting ZIEN’ opgesteld. Wanneer meerdere ZIEN deelnemers gevestigd

Geplaatst in Nieuws

Digitaal onderwijs biedt nieuwe kansen

Toen vorig jaar de scholen dicht gingen betekende dat voor de schoolbesturen improviseren om razendsnel onderwijs op afstand te realiseren. Delta zakelijk interviewde Gerard Langeraert van Scholengroep Perspecto in Zeeuws- Vlaanderen en Leen Maas, directeur informatievoorziening bij Scalda. Zij vertellen

Geplaatst in Nieuws

Enquête mbt het belang van digitale samenwerking

Stichting ZIEN is benaderd door Stratix het bureau dat, op verzoek van de Provincie Zeeland, onderzoek doet naar de haalbaarheid van de ZeelandRing. Wij onderschrijven het belang van digitale samenwerking en nodigen u van harte uit de enquête in te vullen.

Geplaatst in Nieuws

DELTA DDOS protectiesysteem beschikbaar voor deelnemende scholen/organisaties.

Afgelopen week heeft DELTA de deelnemende scholen/organisaties geïnformeerd over de beschikbaarheid van het DDOS protectiesysteem met een indicatie van de kosten. Er is geprobeerd om naast Delta een tweede kandidaat te vinden, maar dat is tot op heden nog niet

Geplaatst in Nieuws

Trendonderzoek

Evenals voorgaande jaren heeft stichting ZIEN in 2021 een zogenaamd trendonderzoek uitgevoerd. De afdeling marketing en communicatie van Scalda ontwikkelde samen met het bestuur van de stichting een digitale vragenlijst. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend.

Geplaatst in Nieuws

Kwartaaloverleg Delta

Op 15 januari, 23 april, 9 juli en 15 oktober 2021 vond het kwartaaloverleg tussen de stichting ZIEN en DELTA plaats.   Beschikbaarheid De beschikbaarheden van de ZIEN verbindingen over zowel het eerste, tweede als derde kwartaal 2021 zijn >=99,9%

Geplaatst in Nieuws

Uit het bestuursverslag 2020

Het bestuur heeft zich in 2020 vooral gericht op de versterking van de samenwerking met Delta en de herziening van de governance structuur. Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst monitort en evalueert St. Zien met DELTA de geleverde dienst. In de

Geplaatst in Nieuws

Website Stichting Zien gaat actiever ingezet worden

De website van Stichting Zien gaat meer worden gebruikt. We zijn hard aan het werken om er voor te zorgen dat alle recente documenten beschikbaar zijn via de website. Maar ook zullen we vaker nieuwsberichten plaatsen op de website, zodat

Geplaatst in Nieuws