Trendonderzoek

Bestuurders van deelnemende onderwijsinstellingen en andere aangesloten organisaties hebben een mail ontvangen met de volgende informatie en het verzoek de enquête in te vullen:

Goede internetvoorzieningen en betrouwbare en veilige netwerken vormen een belangrijke basis voor de inbedding van ICT in het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De stichting ZIEN behartigt voor de Zeeuwse onderwijsinstellingen/participanten, in het kader van het raamcontract met Delta, de belangen van de deelnemers. In dit verband voert de stichting eenmaal per jaar een innovatie- of trendonderzoek uit rondom ontwikkelingen in het onderwijs. Ontwikkelingen die een relatie hebben met de diensten die Delta levert. De resultaten brengt de stichting in, in haar gesprekken met Delta. Het doel is om uiteindelijk de benodigde dienstverlening, relevant voor de onderwijsinstellingen/participanten, en het aanbod van Delta optimaal op elkaar te laten aansluiten.

Geplaatst in Nieuws