Stichting Zien houdt op te bestaan

Het bestuur van Stichting ZIEN heeft in haar vergadering met de Raad van Toezicht op 30 juni jl. besloten de Stichting op te heffen. Zij is tot de conclusie gekomen dat de doelstellingen van Stichting ZIEN gerealiseerd en/of niet meer actueel zijn. De overwegingen die tot deze conclusie hebben geleid kunt u lezen in deze brief.

Brief ontbinding ZIEN

Geplaatst in Nieuws

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2022 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2022 inzien.
U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2022 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuws

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2021 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2021 inzien.
U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2021 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuws

25% korting op de maandkosten

25% korting op de maandkosten wanneer meerdere ZIEN deelnemers gevestigd zijn op een uniek kadastraal adres. DELTA heeft op verzoek van het bestuur van stichting ZIEN een addendum op de overeenkomst ‘Deelnemer Stichting ZIEN’ opgesteld. Wanneer meerdere ZIEN deelnemers gevestigd zijn op een uniek kadastraal adres, wordt deze deelnemers korting geboden. Deelnemers moeten dit zelf aanvragen. Het gaat in na de aanvraag en is niet met terugwerkende kracht.

Voor meer informatie zie de toelichting.

Geplaatst in Nieuws

Digitaal onderwijs biedt nieuwe kansen

Toen vorig jaar de scholen dicht gingen betekende dat voor de schoolbesturen improviseren om razendsnel onderwijs op afstand te realiseren. Delta zakelijk interviewde Gerard Langeraert van Scholengroep Perspecto in Zeeuws- Vlaanderen en Leen Maas, directeur informatievoorziening bij Scalda. Zij vertellen hoe zij de razendsnelle digitale transitie hebben doorgevoerd en ook wat dit voor kansen biedt voor de toekomst.

Lees hier het interview.

Geplaatst in Nieuws

Enquête mbt het belang van digitale samenwerking

Stichting ZIEN is benaderd door Stratix het bureau dat, op verzoek van de Provincie Zeeland, onderzoek doet naar de haalbaarheid van de ZeelandRing. Wij onderschrijven het belang van digitale samenwerking en nodigen u van harte uit de enquête in te vullen.

Een korte toelichting:

Verschillende ontwikkelingen in Zeeland maken samenwerking tussen instellingen in het onderwijs actueler dan ooit. De ontvolking van delen van de provincie, waardoor klassen leegraken, economisch laagtij waardoor werkgelegenheid op het spel komt te staan en het tekort aan gekwalificeerde leerkrachten zijn hiervan enige voorbeelden. Door digitale samenwerking kunnen leerkrachten aan meerdere klassen op verschillende locaties tegelijkertijd lesgeven, is het begeleiden van leerlingen in stagebedrijven mogelijk zonder fysiek ter plaatse te moeten zijn en kunnen leermiddelen direct betrokken worden van een uitgeverij elders in het land, maar ook worden gedeeld tussen de scholen (en bibliotheken). De ZeelandRing brengt alle scholen als het ware onder in één gebouw, zo groot als de hele provincie. Om enige aansprekende voorbeelden te zien, kunt u een bezoek brengen aan

Het glasvezelnetwerk van stichting ZIEN is al een stevige basis voor de mogelijkheden die de ZeelandRing zou kunnen bieden. Als u benieuwd bent naar verdere mogelijkheden tot digitaal samenwerken, zowel in de sector als met andere maatschappelijke geledingen, vult u dan de enquête in op de website van de provincie Zeeland.

Stratix nodigt een aantal deelnemers aan de enquête uit voor een interview, ter verdieping van de gegeven antwoorden en organiseert een multi-sectorale workshop op donderdag 25 november, om deelnemers uit verschillende sectoren van elkaar te laten ervaren wat mogelijk is met digitaal samenwerken over sectorgrenzen heen.

 

De Brabantring is een goed voorbeeld. Voor meer informatie zie: https://www.youtube.com/watch?v=AqZr6_yX8sc en www.breda.nl/brabantring.

Voor het invullen van de enquête en meer informatie verwijzen we naar de website van de Provincie Zeeland: https://www.zeeland.nl/over-ons/digitale-agenda-zeeland/zeelandring-de-zeeuwse-marktplaats-voor-digitale-verbindingen

Geplaatst in Nieuws

DELTA DDOS protectiesysteem beschikbaar voor deelnemende scholen/organisaties.

Afgelopen week heeft DELTA de deelnemende scholen/organisaties geïnformeerd over de beschikbaarheid van het DDOS protectiesysteem met een indicatie van de kosten. Er is geprobeerd om naast Delta een tweede kandidaat te vinden, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.

Meer informatie vindt u hier en is op te vragen bij Ed de Vries: Ed.deVries@deltafiber.nl

 

Geplaatst in Nieuws

Trendonderzoek

Evenals voorgaande jaren heeft stichting ZIEN in 2021 een zogenaamd trendonderzoek uitgevoerd. De afdeling marketing en communicatie van Scalda ontwikkelde samen met het bestuur van de stichting een digitale vragenlijst. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend.

Het volledige rapport, inclusief de samenvatting, vindt u hier.
Conclusies-uit-trendonderzoek leest u hier.

Geplaatst in Nieuws

Kwartaaloverleg Delta

Op 15 januari, 23 april, 9 juli en 15 oktober 2021 vond het kwartaaloverleg tussen de stichting ZIEN en DELTA plaats.

 

Beschikbaarheid

De beschikbaarheden van de ZIEN verbindingen over zowel het eerste, tweede als derde kwartaal 2021 zijn >=99,9% en voldoen daarmee ruimschoots aan de afgesproken beschikbaarheid.

Geplaatst in Nieuws

Uit het bestuursverslag 2020

Het bestuur heeft zich in 2020 vooral gericht op de versterking van de samenwerking met Delta en de herziening van de governance structuur. Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst monitort en evalueert St. Zien met DELTA de geleverde dienst. In de 3-maandelijkse performance besprekingen is o.a. gesproken over beschikbaarheid van de verbindingen, de bandbreedte, storingen, ontwikkeling DDoS wasstraat, verbetering eerstelijns communicatie, en dienstverlening in de corona periode. Voor de periode van 1 maand heeft DELTA, aan scholen, extra bandbreedte beschikbaar gesteld. En, op verzoek van St. Zien, heeft DELTA een Webinar verzorgt tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag. Eind 2020 waren 168 locaties (28 besturen) aangesloten bij de stichting.

Governance structuur

Gezien de veranderde rol van St. Zien en de wijzigingen die nodig zijn in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die per 1/7/ 2021 van kracht wordt, wordt gekeken naar aanpassing van de statuten.

Geplaatst in Nieuws