DELTA DDOS protectiesysteem beschikbaar voor deelnemende scholen/organisaties.

Afgelopen week heeft DELTA de deelnemende scholen/organisaties geïnformeerd over de beschikbaarheid van het DDOS protectiesysteem met een indicatie van de kosten.

Meer informatie vindt u hier en is op te vragen bij Ed de Vries: Ed.deVries@deltafiber.nl

 

Geplaatst in Nieuws

Trendonderzoek

Bestuurders van deelnemende onderwijsinstellingen en andere aangesloten organisaties hebben een mail ontvangen met de volgende informatie en het verzoek de enquête in te vullen:

Goede internetvoorzieningen en betrouwbare en veilige netwerken vormen een belangrijke basis voor de inbedding van ICT in het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De stichting ZIEN behartigt voor de Zeeuwse onderwijsinstellingen/participanten, in het kader van het raamcontract met Delta, de belangen van de deelnemers. In dit verband voert de stichting eenmaal per jaar een innovatie- of trendonderzoek uit rondom ontwikkelingen in het onderwijs. Ontwikkelingen die een relatie hebben met de diensten die Delta levert. De resultaten brengt de stichting in, in haar gesprekken met Delta. Het doel is om uiteindelijk de benodigde dienstverlening, relevant voor de onderwijsinstellingen/participanten, en het aanbod van Delta optimaal op elkaar te laten aansluiten.

Geplaatst in Nieuws

Kwartaaloverleg Delta

Op 15 januari, 23 april en 9 juli 2021 vond het kwartaaloverleg tussen de stichting ZIEN en DELTA plaats.

 

Beschikbaarheid

De beschikbaarheden van de ZIEN verbindingen over zowel het eerste als het tweede kwartaal 2021 zijn >=99,9% en voldoen daarmee ruimschoots aan de afgesproken beschikbaarheid.

Geplaatst in Nieuws

Uit het bestuursverslag 2020

Het bestuur heeft zich in 2020 vooral gericht op de versterking van de samenwerking met Delta en de herziening van de governance structuur. Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst monitort en evalueert St. Zien met DELTA de geleverde dienst. In de 3-maandelijkse performance besprekingen is o.a. gesproken over beschikbaarheid van de verbindingen, de bandbreedte, storingen, ontwikkeling DDoS wasstraat, verbetering eerstelijns communicatie, en dienstverlening in de corona periode. Voor de periode van 1 maand heeft DELTA, aan scholen, extra bandbreedte beschikbaar gesteld. En, op verzoek van St. Zien, heeft DELTA een Webinar verzorgt tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag. Eind 2020 waren 168 locaties (28 besturen) aangesloten bij de stichting.

Governance structuur

Gezien de veranderde rol van St. Zien en de wijzigingen die nodig zijn in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die per 1/7/ 2021 van kracht wordt, wordt gekeken naar aanpassing van de statuten.

Geplaatst in Nieuws

Website Stichting Zien gaat actiever ingezet worden

De website van Stichting Zien gaat meer worden gebruikt. We zijn hard aan het werken om er voor te zorgen dat alle recente documenten beschikbaar zijn via de website. Maar ook zullen we vaker nieuwsberichten plaatsen op de website, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen, via onze website.

Geplaatst in Nieuws

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2020 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2020 inzien.
U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2020 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuws

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2019 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2019 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuwsarchief

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2018 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2018 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Gebruik internetcapaciteit laatste jaar sterk gestegen

In het periodieke overleg van 14 oktober j.l. met ZeelandNet is vastgesteld dat het gebruik van de internetcapaciteit het laatste jaar sterk is gestegen. Daardoor kan de prestatie van het netwerk voor de afzonderlijke deelnemers en alle deelnemers gezamenlijk negatief beïnvloed worden. Het onderzoek door de stichting naar de oorzaken hiervan en de eventueel voor te stellen maatregelen heeft grote prioriteit. Op 12 november 2015 wordt in een extra overleg, waar ook de gebruikersgroep voor is uitgenodigd, alle relevante informatie uitgewisseld. Daarna zal het bestuur nagaan welke actie eventueel gewenst is.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Deelnemers Zien korting op maandelijkse bijdrage

Evenals over het jaar 2014 wordt ook over het jaar 2015 door het bestuur van de stichting ZIEN aan de deelnemers een korting verleend op de maandelijkse bijdrage aan de stichting. Deze korting wordt verrekend met de factuur over het jaar 2015.

Geplaatst in Nieuwsarchief