Gebruikersgroep adviseert over beveiliging

Stichting ZIEN heeft een gebruikersgroep ingesteld. Doel daarvan is om in nauw overleg met ZeelandNet te adviseren over de beveiliging van het netwerk. Beveiliging is een zaak die permanent de aandacht verdient. Aanleiding voor de instelling van de gebruikersgroep vormde de dDos aanvallen op het netwerk.

Geplaatst in Nieuwsarchief

ZIEN steunt ZINZEO

Het bestuur van de stichting ZIEN steunt ZINZEO. ZINZEO is het initiatief van bovenschoolse coördinatoren in Zeeland en heeft tot doel om door middel van uitwisseling van kennis de mogelijkheden voor ICT in het onderwijs te vergroten. De Stichting ZIEN biedt ZINZEO een eenmalige financiële steun in de opstartfase van hun activiteiten.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Professionaliseren inzet ICT in het onderwijs

Op 1 oktober 2015 vond een bespreking op initiatief van het bestuur van de stichting ZIEN een gesprek plaats met de directie van Kennisnet. Aanleiding voor het gesprek vormden de bestuursakkoorden die in de loop van 2014 tussen de minister van OC&W met de verschillende onderwijskoepels werden afgesloten.

Meer specifiek richtte het gesprek zich op de inspanningen die gedaan moeten worden om de inzet van ICT in het onderwijs verdergaand te professionaliseren. Door het bestuur van ZIEN wordt daarbij ingezet op een sector brede (PO, VO en MBO) benadering. De directie van Kennisnet zag in het gesprek en de Zeeuwse benaderingswijze aanleiding om zich in te spannen voor een versnelling van dit onderwerp op de agenda. Het bestuur van de stichting ZIEN bood aan om zich in te zetten voor Zeeland als pilot regio. Wordt vervolgd.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Overleg met ZeelandNet.

Tenminste 4 x per jaar bespreekt een delegatie van het bestuur van de Stichting ZIEN de lopende gang van zaken met ZeelandNet. Daarnaast vindt 1 á 2 x per jaar overleg plaats tussen systeembeheerders van de deelnemers aan ZIEN en technici van ZeelandNet plaats.

Op 12 september aanstaande vindt overleg plaats tussen directie van ZeelandNet en het voltallige bestuur van de Stichting. Op de agenda staan de volgende zaken:
– wat te doen bij cyber attacks
– de (Zeeuwse) uitdagingen voor het onderwijs : krimp en als gevolg daarvan een afnemend aantal schoolvestigingen en het verkennen van de balans tussen fysieke en digitale onderwijsvormen.

We informeren u over de resultaten.

Geplaatst in Nieuwsarchief