Blog archief

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2019 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2019 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuwsarchief

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2018 inzien.

U kunt de jaarrekening inclusief het bestuursverslag 2018 hier downloaden.

Geplaatst in Nieuwsarchief

Gebruik internetcapaciteit laatste jaar sterk gestegen

In het periodieke overleg van 14 oktober j.l. met ZeelandNet is vastgesteld dat het gebruik van de internetcapaciteit het laatste jaar sterk is gestegen. Daardoor kan de prestatie van het netwerk voor de afzonderlijke deelnemers en alle deelnemers gezamenlijk negatief

Geplaatst in Nieuwsarchief

Deelnemers Zien korting op maandelijkse bijdrage

Evenals over het jaar 2014 wordt ook over het jaar 2015 door het bestuur van de stichting ZIEN aan de deelnemers een korting verleend op de maandelijkse bijdrage aan de stichting. Deze korting wordt verrekend met de factuur over het

Geplaatst in Nieuwsarchief

Gebruikersgroep adviseert over beveiliging

Stichting ZIEN heeft een gebruikersgroep ingesteld. Doel daarvan is om in nauw overleg met ZeelandNet te adviseren over de beveiliging van het netwerk. Beveiliging is een zaak die permanent de aandacht verdient. Aanleiding voor de instelling van de gebruikersgroep vormde

Geplaatst in Nieuwsarchief

ZIEN steunt ZINZEO

Het bestuur van de stichting ZIEN steunt ZINZEO. ZINZEO is het initiatief van bovenschoolse coördinatoren in Zeeland en heeft tot doel om door middel van uitwisseling van kennis de mogelijkheden voor ICT in het onderwijs te vergroten. De Stichting ZIEN

Geplaatst in Nieuwsarchief

Professionaliseren inzet ICT in het onderwijs

Op 1 oktober 2015 vond een bespreking op initiatief van het bestuur van de stichting ZIEN een gesprek plaats met de directie van Kennisnet. Aanleiding voor het gesprek vormden de bestuursakkoorden die in de loop van 2014 tussen de minister

Geplaatst in Nieuwsarchief

Overleg met ZeelandNet.

Tenminste 4 x per jaar bespreekt een delegatie van het bestuur van de Stichting ZIEN de lopende gang van zaken met ZeelandNet. Daarnaast vindt 1 á 2 x per jaar overleg plaats tussen systeembeheerders van de deelnemers aan ZIEN en

Geplaatst in Nieuwsarchief