Professionaliseren inzet ICT in het onderwijs

Op 1 oktober 2015 vond een bespreking op initiatief van het bestuur van de stichting ZIEN een gesprek plaats met de directie van Kennisnet. Aanleiding voor het gesprek vormden de bestuursakkoorden die in de loop van 2014 tussen de minister van OC&W met de verschillende onderwijskoepels werden afgesloten.

Meer specifiek richtte het gesprek zich op de inspanningen die gedaan moeten worden om de inzet van ICT in het onderwijs verdergaand te professionaliseren. Door het bestuur van ZIEN wordt daarbij ingezet op een sector brede (PO, VO en MBO) benadering. De directie van Kennisnet zag in het gesprek en de Zeeuwse benaderingswijze aanleiding om zich in te spannen voor een versnelling van dit onderwerp op de agenda. Het bestuur van de stichting ZIEN bood aan om zich in te zetten voor Zeeland als pilot regio. Wordt vervolgd.

Geplaatst in Nieuwsarchief