Overleg met ZeelandNet.

Tenminste 4 x per jaar bespreekt een delegatie van het bestuur van de Stichting ZIEN de lopende gang van zaken met ZeelandNet. Daarnaast vindt 1 á 2 x per jaar overleg plaats tussen systeembeheerders van de deelnemers aan ZIEN en technici van ZeelandNet plaats.

Op 12 september aanstaande vindt overleg plaats tussen directie van ZeelandNet en het voltallige bestuur van de Stichting. Op de agenda staan de volgende zaken:
– wat te doen bij cyber attacks
– de (Zeeuwse) uitdagingen voor het onderwijs : krimp en als gevolg daarvan een afnemend aantal schoolvestigingen en het verkennen van de balans tussen fysieke en digitale onderwijsvormen.

We informeren u over de resultaten.

Geplaatst in Nieuwsarchief