Uit het bestuursverslag 2020

Het bestuur heeft zich in 2020 vooral gericht op de versterking van de samenwerking met Delta en de herziening van de governance structuur. Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst monitort en evalueert St. Zien met DELTA de geleverde dienst. In de 3-maandelijkse performance besprekingen is o.a. gesproken over beschikbaarheid van de verbindingen, de bandbreedte, storingen, ontwikkeling DDoS wasstraat, verbetering eerstelijns communicatie, en dienstverlening in de corona periode. Voor de periode van 1 maand heeft DELTA, aan scholen, extra bandbreedte beschikbaar gesteld. En, op verzoek van St. Zien, heeft DELTA een Webinar verzorgt tijdens de Zeeuwse Onderwijsdag. Eind 2020 waren 168 locaties (28 besturen) aangesloten bij de stichting.

Governance structuur

Gezien de veranderde rol van St. Zien en de wijzigingen die nodig zijn in verband met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die per 1/7/ 2021 van kracht wordt, wordt gekeken naar aanpassing van de statuten.

Geplaatst in Nieuws